PROGRAM: CEEX

NUME PROIECT: CERCETARI PRIVIND REALIZAREA UNUI VEHICUL FEROVIAR INTELIGENT PENTRU TRANSPORTUL SIGUR, CONFORTABIL SI EFICIENT DE CALATORI

ACRONIM: VISCET

NUMAR DE INREGISTRARE:
– la Universitatea din Craiova / Data contract: 69/04.09 .2006
– la INFOSOC Bucuresti : 126/15.09.2006

MODUL : M1

Director proiect: prof.dr.ing. Gheorghe Manolea

PARTENERI:
1. Universitatea din Craiova- coordonator: Centrul de Inovare si Transfer Tehnologic, Facultatea de Electromecanica, Facultatea de Automatizari si calculatoare;
2. SC SPIACT CRAIOVA SA ;
3. Asociatia Generala a Inginerilor din Romania AGIR –Filiala Dolj; 4.SC MISO SRL Craiova

DATA INCEPERE / FINALIZARE PROIECT: 15.09.2006/20.12.2008

REZUMAT:

1.Probleme propuse spre rezolvare

P1 Conceperea structurii unui vehicul feroviar inteligent pentru transportul sigur, confortabil si eficient al calatorilor si bunurilor in vederea relansarii fabricatiei de trenuri electrice.
P2 Identificarea posibilitatilor de utilizare a infrastructurii existente( rama electrica 2720 kW) pentru realizarea de catre SNTFC “CFR Calatori” SA a unui prototip de vehicul inteligent..
P3 Proiectarea, cercetarea si realizarea unui sistem computerizat pentru :controlul tractiunii/franarii; monitorizarea serviciilor auxiliare; comunicatii si comanda tren (Train Management System TMS); comanda, semnalizarea si diagnoza vehicului; informatii si confort pasageri.

2. Obiective

2.1.Obiective de baza

OB1- Relansarea fabricarii de vehicule electrice feroviare in Romania ,compatibile cu cerintele UE si utilizabile in zona Europei de est;
OB2-Aplicarea tehnologiilor informatice de varf in realizarea si exploatarea vehiculelor feroviare ;
OB3-Cresterea eficientei energetice a vehiculelor electrice feroviare ,reducerea consumurilor energetice si scaderea costurilor de transport feroviar in raport cu transportul auto;
OB4- Crearea conditiilor tehnice pentru punerea in aplicare a strategiei SNTFC („ORIZONT 2025”) in domeniul fabricatriei de vehicule electrice
OB5- Integrarea consortiului in Platforma tehnologica ERRAC (Consiliul Consultativ pentru Cercetare în Domeniul Feroviar)

2.2.Obiective derivate

OD1- Utilizarea si modernizarea infrastructurii ramei electrice de 2720kW ,prototip realizat in perioada 1987…1994 ,din fonduri de cercetare 1%, proprietatea CFR.
OD2-utilizarea resurselor umane specializate (invatamant superior, proiectare, fabricare) in domeniul tractiunii electrice din zona Craiova
OD3- cresterea productiei stiintifice, de valoare nationala si internationala, in domeniul tractiunii feroviare

ETAPELE PROIECTULUI SI DATELE DE PREDARE

Etapa I – 2006
Data de predare: 30.12.2005
Obiectiv I – Conceperea structurii unui vehicul feroviar inteligent pentru transportul sigur, confortabil si eficient al calatorilor in vederea relansarii fabricatiei de trenuri electrice.

Etapa II – 2007
Data de predare: 30.06.2006
Obiectiv II – Studiu privind identificarea posibilitatilor de utilizare a infrastructurii existente pentru realizarea unui prototip de vehicul inteligent
Obiectiv III – Cercetari privind sistemul de actionare electrica pentru vehiculul feroviar intelligent, confortabil si eficient energetic .

Etapa III – 2007
Data de predare: 30.10.2007
Obiectiv IV – Modele matematice pentru simularea numerica a dinamicii mersului.
Obiectiv V – Proiectarea, realizarea si testarea modelului convertorului static pentru alimentarea serviciilor auxiliare ale vagoanelor motoare si nemotoare

Etapa IV – 2008
Data de predare: 30.03.2008
Obiectiv VI – Proiectarea , realizarea si testarea modelului convertorului static pentru tractiune – frinare
Obiectiv VII – Cercetari privind sistemul inteligent al vehiculului privind : controlul tractiunii/franarii; monitorizarea serviciilor auxiliare; comunicatii si comanda tren (Train Management System TMS); comanda, semnalizarea si diagnoza vehicului; informatii si confort si siguranta pentru pasageri;pozitionare greografica (GPS)
Obiectiv VIII – Proiect de executie pentru vehiculul inteligent utilizand infrastructura existenta.

Etapa V – 2008
Data de predare: 15.09.2008
Obiectiv IX – Transfer tehnologic rezultate proiect cercetare

Etapa VI – 2008
Data de predare: 20.12.2008
Obiectiv X – Diseminarea si valorificarea rezultatelor cercetarilor