Denumire proiect

PHARE 2005/017-533.04.02.02.01.406 “Plan de instruire si perfectionare a angajatilor SC SPIACT SA cu privire la exigentele standardelor internationale de calitate-9001, mediu – 14001, sanatate si securitate ocupationala – 18001”

Localizare: Craiova, Judetul Dolj, Regiunea de dezvoltare Sud – Vest

Partener: SC TÜVKarpat SRL

Scopul proiectului:

In analiza de nevoi a grupului si zonei tinta se remarca cererea crescuta de forta de munca adaptata si flexibila pentru a implementa schimbarea sau ameliorarea sistemului de management in cadrul industriei feroviare. Se prevede disparitia de pe piata a foarte multor companii din industria feroviara, iar personalul angajat al acestor entitati comerciale va fi nevoit sa se readapteze la cerintele pietei muncii din domeniu. In momentul de fata nu exista o masura coerenta si corelata a ofertei educationale cu abilitatile cerute pe piata muncii.
– Motivele alegerii grupului tinta au pornit de la situatia precara existenta in majoritatea firmelor din cadrul industriei feroviare. Aceasta are o serie de implicatii negative si profunde la nivelul capacitatii profesionale a angajatilor:
– ambientul este deseori insalubru si neadecvat desfasurarii activitatii in conditii optime de igiena si rentabilitate;
– nesiguranta stabilitatii locului de munca datorita directionarii firmei mai mult pe supravietuire decat pe calitate, elimina responsabilizarea angajatului pentru lucrul bine facut;
– pregatirea profesionala la limita de jos a competentelor in domeniile Standardelor ISO 9001, ISO 14001 si OHSAS 18001 privind Sistemul de management al calitatii, Sistemul de management de mediu si Sistemul de management pentru sanatate si securitate ocupationala, implica o fluctuatie mare la nivelul industriei feroviare;
– inexistenta unor oportunitati de formare continua a personalului calificat, in domeniul vizat;
neconcordanta între oferta educationala si abilitatile cerute pe piata actuala a muncii, precum si cele necesare unei economii in dezvoltare;
inertia angajatilor si rezistenta la schimbarea practicilor neadecvate unei piete dinamice.

Obiectivele generale

Dezvoltarea calificarilor fortei de munca din domeniul industriei feroviare prin alinierea competentelor ei la exigentele standardelor de calitate, mediu, siguranta si securitate ocupationala, în scopul cresterii potentialului angajatilor si a adaptarii lor profesionale la cerintele europene si ale pietei muncii;

Obiectivul specific

Instruirea a 160 de angajati din cadrul companiei Spiact SA prin organizarea si derularea a 10 sesiuni de instruire, pe parcursul a 11 luni, în domeniul Standardelor internationale de calitate, protectia mediului, sanatate si securitate ocupationala (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) si prin crearea si dezvoltarea unei strategii de formare profesionala continua in cadrul companiei.

Metodologia

Etapa 1. Organizarea echipei si stabilirea strategiilor
Metodologia de lucru va consta în asigurarea unui management transparent pentru partenerul din proiect si fata de finantator. Orice modificare ulterioara a activitatilor prevazute initial va fi efectuata cu consultarea prealabila a partenerului si va fi adusa la cunostinta finantatorului. În acest scop, SPIACT SA va asigura managementul proiectului si va asigura o comunicare continua si eficienta cu partenerul si cu autoritatile si entitatile vizate în mod direct sau indirect de activitatile proiectului.
Managementul proiectului se va efectua de catre personalul desemnat (manager de priect, director de proiect, specialist resurse umane, responsabil cu managementul calitatii, responsabilul financiar in proiect) tinand cont de ultimele tehnici de management aparute si care au dat rezultate pozitive in alte cazuri asemanatoare.

Etapa 2. Organizarea modulelor de curs
Abordarea educationala va tine cont de principiile educatiei adultilor si de învatarea exponentiala pentru a transmite cât mai multe cunostinte, abilitati si aptitudini catre participantii la formare.

Etapa 3. Derularea celor 10 module de formare privind insusirea sistemului de management integrat al calitatii (standardele de calitate 9001, mediu 14001, sanatate si siguranta ocupationala – 18001)
Programul de formare în domeniul implementarii Sistemelor de Management ale Calitatii, Mediului, Sanatatii si Securitatii Ocupationale, în compania SPIACT SA se încadreaza în demersul de formare-specializare profesionala a adultilor si respecta principiile educatiei exponentiale a adultilor.

Cursurile vor fi organizate, conform unei curriculei de curs, si se vor desfasura astfel:

– 10 sesiuni de training;
– Fiecare sesiune consta din 5 zile de training;
– Angajatii sunt impartiti in 8 grupe a cate 20 de persoane fiecare;
– Grupele sunt impartite in functie de responsabilitati in trei categorii: top managent, middle management si personal operativ;
– Obiectul cursurilor il constituie cele 3 Sisteme de management ale Calitatii, Mediului, Sanatatii si Securitatii Ocupationale – ISO 9001, ISO 14001 si OHSAS 18001.

Etapa 4. Identificarea si evaluarea nevoilor de formare continua in cadrul grupurilor tinta si infiintarea Centrului de formare si documentare

Metodologia de lucru va consta în elaborarea unui chestionar de evaluare al nevoilor de formare ce va fi elaborat de echipa de implementarea a proiectului în colaborare cu formatori profesionisti – specialisti ISO 9001, ISO 14001 si OHSAS 18001 si cu un specialist în resurse umane.

Rezultatele asteptate

– Organigrama calitatii versus organigrama firmei; fise post-calitate;
– Manual privind strategia si procedurile de comunicare; pagina WEB.
– Manual privind strategiile si procedurile de monitorizare, evaluare si raportare; soft si baza de date;
– Centru de documentare si perfectionare pentru angajati amenajat si dotat corespunzator;
– Suport de curs in format electronic si tiparit;
– 160 exemplare Ghidul specialistului in domeniul – ISO 9001, ISO 14001 si OHSAS 18001;
– Un numar de 160 persoane instruite cu diplome recunoscute la nivel national;
– Raport nevoi formare continua;
– Raport si program privind nevoile de formare continua a angajatilor SC Spiact SA, pentru o perioada de 5 ani, în conformitate cu cerintele sistemelor de management ISO 9001, ISO 14001 si OHSAS 18001;
– ateriale de prezentare, articole in publicatii locale, diseminare proiect prin intermediul site-ului companiei Spiact SA .

Beneficiar

Beneficiarul final al proiectului este reprezentat de clientii companiei SC SPIACT SA, in special Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA, piata muncii din domeniul feroviar, dar si toti calatorii sau transportatorii de marfuri pe caile ferate, prin cresterea sigurantei in circulatie, datorita cresterii calitatii si fiabilitati produselor livrate de SC SPIACT SA.